• section01
  • section01
  • section01
  • section01
  • section01
  • section01
  • section01
  • section01
  • section01

เกี่ยวกับวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


วัดอรุณราชวราราม (Temple of the Dawn, Bangkok) หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันติดปากว่า วัดแจ้ง (Temple in Bangkok) เป็น พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่ ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมทีเรียกว่า วัดมะกอก ต่อมาในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ชาวบ้านเรียกจน ติดปากว่า วัดแจ้ง เมื่อพระเจ้ากรุง ธนบุรีย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาตั้ง ณ กรุงธนบุรี ได้โปรดเกล้าฯ ให้วัดแจ้งเป็นวัดในเขตพระราชฐาน และใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้ อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้เสด็จมา


ข่าวสารและกิจกรรม

เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของวัดอรุณ
เพื่อเป็นแหล่งศูนย์รวมการสืบค้นกิจกรรมต่าง ๆดูทั้งหมด

สถาปัตย์ และสิ่งสำคัญ

เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของวัดอรุณ
เพื่อเป็นแหล่งศูนย์รวมการสืบค้นกิจกรรมต่าง ๆ


ข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว

ตั้งอยู่ริมถนนสนามไชยและถนนมหาราช ติดกับพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวันระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. ชาวต่างชาติจะต้องซื้อบัตรเข้าชมคนละ ๒๐๐ บาท สำหรับนักท่องเที่ยวต้องแต่งกายสุภาพ สุภาพสตรีห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่าเข้าเยี่ยมชม


ติดต่อ

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

158 ถนน วังเดิม แขวง วัดอรุณ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

โทร (Tel) +66 02-891-2185
โทรสาร (Fax) +66 02-891-2185
Email - watarunoffice@gmail.com
Facebook Page - watarunnews

เวลาทำการ (Working time) เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น.