สถาปัตย์ และสิ่งสำคัญ

sample69

พระวิหาร

sample69

พระประธาน พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก

sample69

พระเจดีย์ ๔ องค์

sample69

ประตูซุ้มยอดมงกุฎ

sample69

หอระฆัง

sample69

มณฑปพระพุทธบาทจำลอง

sample69

รูปยักษ์ยืน

sample69

พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

sample69

พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม