ประตูซุ้มยอดมงกุฎ

ประตูซุ้มยอดมงกุฎประตูซุ้มยอดมงกุฎ 

          เป็นประตูด้านหน้าที่จะเข้าสู่บริเวณพระอุโบสถ อยู่ตรงกึ่งกลางพระระเบียงพระอุโบสถด้านตะวันออก สร้างในรัชกาลที่ ๓  เป็นประตูจตุรมุข หลังคา ๓ ชั้น เฉลียงรอบ มียอดเป็นทรงมงกุฎ  ประดับด้วยกระเบื้องถ้วยสลับสี  หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ  ช่อฟ้า  ใบระกา  หัวนาค และหางหงส์เป็นปูนประดับกระเบื้องถ้วย  หน้าบันเป็นปูนประดับกระเบื้องถ้วยมีลวดลายใบไม้ดอกไม้ เชิงกลอน คอสอง ประดับด้วยกระเบื้องถ้วยเช่นเดียวกัน  เสาในร่วมมุขหน้าใช้ไม้สัก หน้า  นิ้ว ประกับรับสะพานด้านละ ๒ อัน  ๔ ด้าน

                  ประตูซุ้มยอดมงกุฎนี้  เมื่อ ร.ศ.๑๒๔ (พ.ศ.๒๔๔๘) ในรัชกาลที่ ๕  ชำรุดทรุดโทรมมาก พระยาราชสงคราม  ได้กราบบังคมทูลว่า ถ้าจะโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมใหม่   ก็จะต้องใช้เงิน ๑๖,๐๐๐ บาท   หรือไม่ก็ต้องรื้อ  เพราะเกรงจะเป็นอันตรายเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินทอดผ้าพระกฐิน  และถ้าโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมทำใหม่  ก็จะต้องเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทางประตูพระระเบียงด้านเหนือ

                  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชกระแส  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ร.ศ.๑๒๔  ว่า

                  “ซุ้มประตูนี้อยากจะให้คงรูปเดิม เพราะปรากฏแก่คนว่า เป็นหลักของบางกอกมาช้านานแล้ว ขอให้พระยาราชสงครามคิดการเป็นก่อรวมอย่างประตูวัดเทพศิรินทราวาศ   แต่ที่วัดอรุณขอให้คงรูปเดิม ที่รับยอดเป็นก่อรวมแล้ว จะติดหลังคาเป็นเครื่องไม้ต่อออกมาก็ได้   ขอให้ถ่ายรูปเดิมไว้ให้มั่นคง เวลาทำอย่าให้แปลกกว่าเก่าเลยเป็นอันขาด

                  อย่าเพ่อให้รื้อ จะไปถ่ายรูปไว้เป็นพยาน เมื่อกะประมาณเป็นเงินเท่าไร  ให้ขึ้นงบประมาณปีหน้าคงจะหาเงินให้ได้   กฐินจะย้ายไปประตูเหนือก็ย้าย” (๑)

                  ซุ้มประตูแห่งนี้ได้ปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกครั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘ การซ่อมครั้งนี้คงรูปเดิมไว้ตลอด เปลี่ยนกระเบื้องเคลือบบางส่วนและทาสีเชิงชาย  ลงรักปิดทองประดับกระจกยอดมงกุฎ ซ่อมช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  ประดับกระเบื้องเคลือบสถาปัตย์ และสิ่งสำคัญ

sample69

พระวิหาร

sample69

พระประธาน พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก

sample69

พระเจดีย์ ๔ องค์

sample69

ประตูซุ้มยอดมงกุฎ

sample69

หอระฆัง

sample69

มณฑปพระพุทธบาทจำลอง

sample69

รูปยักษ์ยืน

sample69

พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

sample69

พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม