ประตูซุ้มยอดมงกุฎ

ประตูซุ้มยอดมงกุฎประตูซุ้มยอดมงกุฎ 

          เป็นประตูด้านหน้าที่จะเข้าสู่บริเวณพระอุโบสถ อยู่ตรงกึ่งกลางพระระเบียงพระอุโบสถด้านตะวันออก สร้างในรัชกาลที่ ๓  เป็นประตูจตุรมุข หลังคา ๓ ชั้น เฉลียงรอบ มียอดเป็นทรงมงกุฎ  ประดับด้วยกระเบื้องถ้วยสลับสี  หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ  ช่อฟ้า  ใบระกา  หัวนาค และหางหงส์เป็นปูนประดับกระเบื้องถ้วย  หน้าบันเป็นปูนประดับกระเบื้องถ้วยมีลวดลายใบไม้ดอกไม้ เชิงกลอน คอสอง ประดับด้วยกระเบื้องถ้วยเช่นเดียวกัน  เสาในร่วมมุขหน้าใช้ไม้สัก หน้า  นิ้ว ประกับรับสะพานด้านละ ๒ อัน  ๔ ด้าน

                  ประตูซุ้มยอดมงกุฎนี้  เมื่อ ร.ศ.๑๒๔ (พ.ศ.๒๔๔๘) ในรัชกาลที่ ๕  ชำรุดทรุดโทรมมาก พระยาราชสงคราม  ได้กราบบังคมทูลว่า ถ้าจะโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมใหม่   ก็จะต้องใช้เงิน ๑๖,๐๐๐ บาท   หรือไม่ก็ต้องรื้อ  เพราะเกรงจะเป็นอันตรายเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินทอดผ้าพระกฐิน  และถ้าโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมทำใหม่  ก็จะต้องเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทางประตูพระระเบียงด้านเหนือ

                  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชกระแส  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ร.ศ.๑๒๔  ว่า

                  “ซุ้มประตูนี้อยากจะให้คงรูปเดิม เพราะปรากฏแก่คนว่า เป็นหลักของบางกอกมาช้านานแล้ว ขอให้พระยาราชสงครามคิดการเป็นก่อรวมอย่างประตูวัดเทพศิรินทราวาศ   แต่ที่วัดอรุณขอให้คงรูปเดิม ที่รับยอดเป็นก่อรวมแล้ว จะติดหลังคาเป็นเครื่องไม้ต่อออกมาก็ได้   ขอให้ถ่ายรูปเดิมไว้ให้มั่นคง เวลาทำอย่าให้แปลกกว่าเก่าเลยเป็นอันขาด

                  อย่าเพ่อให้รื้อ จะไปถ่ายรูปไว้เป็นพยาน เมื่อกะประมาณเป็นเงินเท่าไร  ให้ขึ้นงบประมาณปีหน้าคงจะหาเงินให้ได้   กฐินจะย้ายไปประตูเหนือก็ย้าย” (๑)

                  ซุ้มประตูแห่งนี้ได้ปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกครั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘ การซ่อมครั้งนี้คงรูปเดิมไว้ตลอด เปลี่ยนกระเบื้องเคลือบบางส่วนและทาสีเชิงชาย  ลงรักปิดทองประดับกระจกยอดมงกุฎ ซ่อมช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  ประดับกระเบื้องเคลือบสถาปัตย์ และสิ่งสำคัญ

sample69

พระปรางค์

sample69

ราวเทียนและแท่นบูชา

sample69

อนุสาวรีย์พระธรรมเจดีย์

sample69

ภูเขาจำลอง

sample69

ศาลาท่าน้ำรูปเก๋งจีน

sample69

รูปนายเรือง

sample69

รูปนายนก

sample69

โบสถ์น้อย

sample69

วิหารน้อย