พระเจดีย์ ๔ องค์

พระเจดีย์  ๔  องค์

 


พระเจดีย์  ๔ องค์
 

        อยู่ระหว่างพระระเบียงพระอุโบสถด้านใต้กับมณฑปพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งเรียงเป็นแถวตรงจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก ห่างกันพอควร เป็นพระเจดีย์แบบเดียวกัน และมีขนาดเท่ากันทั้งหมด คือ เป็นพระเจดีย์ก่อด้วยอิฐถือปูนย่อเหลี่ยมไม้ยี่สิบ ประดับด้วยกระเบื้องถ้วยและกระจกสีต่าง ๆ เป็นลวดลายดอกไม้และลายอื่น ๆ งดงามมาก   มีฐานทักษิณสำหรับขึ้นไปเดินรอบองค์พระเจดีย์ ๑ ชั้น  มีบันไดขึ้นลงทางด้านเหนือ  บริเวณพระเจดีย์ติดกับพระระเบียงพระอุโบสถ   ปูด้วยแผ่นกระเบื้องหิน

                  พระเจดีย์ทั้ง  ๔  องค์นี้ สร้างขึ้นเมื่อรัชกาลที่ ๓ คราวปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ต่อมาปฏิสังขรณ์อีกครั้งในรัชกาลที่ ๕  ขณะที่ปฏิสังขรณ์พระปรางค์  สมเด็จพระศรีพัชรินทรา  บรมราชินีนาถ   พระราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี   พระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระบรมราชเทวี  พระราชเทวีและพระอรรคชายาโดยลำดับ ได้ทรงบริจาคเงินองค์ละ ๑,๐๐๐ บาท   ปฏิสังขรณ์พระเจดีย์แต่ละองค์


(๑) ดู – เอกสาร อ. ๙/๗ วัดอรุณฯ ๑๘   รายงานมรรคนายกวัดอรุณ   แผนกเอกสารสำคัญ  กองจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร

 

      


สถาปัตย์ และสิ่งสำคัญ

sample69

พระปรางค์

sample69

ราวเทียนและแท่นบูชา

sample69

อนุสาวรีย์พระธรรมเจดีย์

sample69

ภูเขาจำลอง

sample69

ศาลาท่าน้ำรูปเก๋งจีน

sample69

รูปนายเรือง

sample69

รูปนายนก

sample69

โบสถ์น้อย

sample69

วิหารน้อย