พระวิหาร

พระวิหาร

พระวิหาร 
          อยู่ระหว่างมณฑปพระพุทธบาทจำลองกับหมู่กุฏิคณะ ๑ เป็นพระวิหารยกพื้นสูงเช่นเดียวกับพระอุโบสถ  หลังคาลด ๓ ชั้น มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสี หน้าบันมีรูปเทวดาถือพระขรรค์นั่งอยู่บนแท่น  ประดับด้วยลายกระหนกลงรักปิดทองประดับกระจก มีมุขทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านหน้ามีประตูเข้า ๓ ประตู   ด้านหลังมี ๒ ประตู  ผนังด้านนอกประดับด้วยกระเบื้องเคลือบลายก้านแย่งขบวนไทย ซึ่งสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  ทรงยืนยันว่า เป็นกระเบื้องซึ่งรัชกาลที่ ๓ ทรงสั่งมาแต่เมืองจีน  เพื่อจะใช้ประดับผนังด้านนอกพระอุโบสถ  แต่ไม่งามสมพระราชหฤทัย   จึงโปรดให้เอามาประดับผนังด้านนอกพระวิหารนี้   ด้านนอกของประตูและหน้าต่างทั้ง ๑๔ ช่อง ทำขึ้นใหม่  เป็นลายรดน้ำรูปดอกไม้ ผนังด้านใน  เดิมคงมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง   เพราะเสาสี่เหลี่ยมข้างในและเรือนแก้วหลังพระประธานและบนบานประตูและหน้าต่างด้านในยังมีภาพสีปรากฏอยู่   แต่ปัจจุบันผนังได้ฉาบด้วยน้ำปูนสีเหลืองเสียหมดแล้ว  ยังเห็นเป็นรอยเลือนลางได้บางแห่ง  แต่น้อยเต็มที

                  ปัจจุบันพระวิหารหลังนี้ ใช้เป็นการเปรียญของวัดด้วยสถาปัตย์ และสิ่งสำคัญ

sample69

พระปรางค์

sample69

ราวเทียนและแท่นบูชา

sample69

อนุสาวรีย์พระธรรมเจดีย์

sample69

ภูเขาจำลอง

sample69

ศาลาท่าน้ำรูปเก๋งจีน

sample69

รูปนายเรือง

sample69

รูปนายนก

sample69

โบสถ์น้อย

sample69

วิหารน้อย