วิหารน้อย

วิหารน้อย                  วิหารน้อย อยู่หน้าพระปรางค์คู่กันกับโบสถ์น้อย   เป็นของมีมาแต่เดิม สันนิษฐานกันว่า เป็นของสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเช่นเดียวกัน มีลักษณะเหมือนกันกับโบสถ์น้อย  คือเป็นทรงเตี้ย  มีมุขหน้าและหลัง มุขหน้าปล่อยว่าง มุขหลังประดิษฐานพระมาลัย  หน้าตักกว้างประมาณ ๒ ศอก  มีประตู ๔ ประตู คือ  ด้านหน้า ๒ ประตู  และด้านหลัง ๒ ประตู  บานประตูด้านหน้าเป็นลายรดน้ำรูปทหารและรูปดอกไม้ ด้านในเป็นภาพสีรูปเทพธิดายืนประนมมือบนเขา และดอกไม้ร่วง  หน้าต่างมี ๑๒ หน้าต่าง  ด้านเหนือ ๖  และด้านใต้ ๖   ด้านนอกหน้าต่างเป็นลายรดน้ำรูปดอกไม้  ด้านในเป็นภาพสีรูปฉัตรเบญจาและดอกไม้ร่วง  ตรงกลางวิหารมีฐานชุกชี  ประดิษฐานพระจุฬามณีเจดีย์พระมาลัย  
รูปฉัตรเบญจาและดอกไม้ร่วง

ภาพเขียนสี บานหน้าต่างด้านในของโบสถ์ และวิหารน้อย
ภาพเขียนสีรูปเทพธิดา

ด้านในบานประตูวิหารน้อย
พระแท่นบรรทม รัชกาลที่ 2
ภายในวิหารน้อย


 สถาปัตย์ และสิ่งสำคัญ

sample69

พระปรางค์

sample69

ราวเทียนและแท่นบูชา

sample69

อนุสาวรีย์พระธรรมเจดีย์

sample69

ภูเขาจำลอง

sample69

ศาลาท่าน้ำรูปเก๋งจีน

sample69

รูปนายเรือง

sample69

รูปนายนก

sample69

โบสถ์น้อย

sample69

วิหารน้อย