รูปนายเรือง

ศาลาตั้งรูปนายเรืองรูปนายเรือง  เป็นหินสลักตั้งอยู่ในศาลาเล็กติดกับด้านกำแพงนอกหน้าพระอุโบสถ ทางเหนือประตูซุ้มยอดมงกุฎ  ประวัติของนายเรืองผู้นี้  กล่าวไว้ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์  รัชกาลที่ ๒ ฉบับพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ว่า

                  “รูปนี้รูปนายเรืองผู้เผาตัว  ณ  วันศุกร  เดือน ๓  ขึ้น  ๘ ค่ำ  เพลาทุ่มเศษ  จุลศักราช  ๑๑๕๒ (พ.ศ.๒๓๓๓) ปีจอ  โทศก  เมื่อแต่ก่อนเผาตัวประมาณ ๙ วัน ๑๐ วันนั้น  มีความว่านายเรืองกับสหาย ๒ คน คือ ขุนศรีกัณฐัศว์กรมม้า แลนายทองรัก  พากันไป  ณ พระอุโบสถวัดครุธ  ต่างปรารถนาพุทธภูมิ เสี่ยงดอกบัวอ่อนคนละดอก ว่าถ้าใครจะสำเร็จแก่พระโพธิญาณแล้ว  ขอดอกบัวผู้นั้นจงบาน ครั้นรุ่งขึ้นก็บานแต่ดอกบัวของนายเรือง  ตั้งแต่นั้นนายเรืองก็มาอยู่ที่การบุเรียนเก่าวัดอรุณราชธาราม    สมาทานอุโบสถศีลฟังเทศนา  เอาน้ำมันชุบสำลีเป็นเชื้อพาดแขนทั้ง ๒  จุดไฟบูชาต่างประทีปทุกวันจนถึงวันเผาตัว นายเรืองฟังเทศนาจบแล้ว   ก็นุ่งห่มผ้าชุบน้ำมันเดินออกมาน่าการบุเรียน นั่งพับเพียบพนมมือรักษาอารมณ์สงัดดีแล้ว ก็จุดไฟเผาตัวเข้า เมื่อเปลวไฟวูบขึ้นท่วมตัวนั้น  นายเรืองร้องว่าสำเร็จปรารถนาแล้ว ขณะนั้นคนซึ่งดูอยู่ประมาณ ๕๐๐ – ๖๐๐ เศษ  บ้างก็ร้องสาธุการเปลื้องผ้าห่มโยนบูชาเข้าไปในกองไฟ  ชั้นแต่แขกภายนอกพระศาสนาก็ถอดหมวกออกคำนับโยนเข้าไปในไฟด้วย  ครั้นไฟโทรมแล้ว  คนที่มีศรัทธาช่วยกันยกศพใส่โลงไว้ในการบุเรียน สวดพระอภิธรรม ๓ คืนแล้ว  พาศพไปเผาที่ทุ่งนาวัดหงษ์  เมื่อเผาศพไฟชุมนั้น  ปลาในท้องนาประมาณ ๑๑ ปลา ๑๒ ปลา โลดขึ้นมาเข้าในกองไฟตายด้วย  ครั้นไฟดับแล้วเห็นอัฐินายเรืองสีเขียว  ขาว  เหลือง  ขาบ  ดูปลาด  ก็ชวนกันเก็บอัฐิใส่โกศดีบุกไว้ในการบุเรียนเก่า   วัดอรุณราชธารามนี้”(๑)  (๑) ดู – พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒  พระนิพนธ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ สำนักพิมพ์คลังวิทยา พิมพ์เมื่อ  พ.ศ.

      ๒๕๐๕   หน้า ๗๑๕สถาปัตย์ และสิ่งสำคัญ

sample69

พระปรางค์

sample69

ราวเทียนและแท่นบูชา

sample69

อนุสาวรีย์พระธรรมเจดีย์

sample69

ภูเขาจำลอง

sample69

ศาลาท่าน้ำรูปเก๋งจีน

sample69

รูปนายเรือง

sample69

รูปนายนก

sample69

โบสถ์น้อย

sample69

วิหารน้อย