รูปนายนก

ศาลาตั้งรูปนายนก  
รูปนายนก  เป็นหินสลักตั้งอยู่ในศาลาเล็ก ติดกำแพงด้านนอกหน้าพระอุโบสถ ทางใต้ซุ้มประตูยอดมงกุฎ ประวัติของนายนกผู้นี้  กล่าวไว้ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์  รัชกาลที่ ๒  ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์  (ขำ  บุนนาค) ว่า

                  “เมื่อ  ณ  วันพุธ  เดือนเจ็ด  แรมเจ็ดค่ำ (พ.ศ.๒๓๕๙)  วันนั้นฝนตกหนัก   ตั้งแต่เวลาพลบจนสิบเอ็ดทุ่มจึงหยุด    ครั้นเวลาเช้าชายหญิงจึงมาเห็นนายนก    เผาตัวอยู่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ที่หน้าพระอุโบสถเก่าวัดแจ้ง  แต่ไฟนั้นดับแล้ว  มีความเล่าไว้ว่าเมื่อก่อนประมาณเดือนเศษ  นายนกได้บอกแก่ญาติมิตรชาวบ้านที่ชอบกันว่า นายนกจะประพฤติสุจริต ทำบุญรักษาศีลตั้งจิตปรารถนานิพพานธรรม  แต่นั้นมานายนกก็ปฏิบัติมักน้อย ละบ้านเรือนญาติมิตรเสีย ออกไปสมาทานศีล  เจริญภาวนารักษาจิตอยู่ในการเปรียญเก่าวัดแจ้ง จะได้เป็นกังวลด้วยการบำรุงกายแลกิจที่จะบริโภคนั้นหามิได้   เมื่อใครจะมีน้ำใจให้อาหารก็ได้บริโภคบ้าง  ลางทีไม่ได้บริโภค  อดอาหารมื้อหนึ่งบ้าง ลางวันก็ไม่ได้บริโภค ทรมานตนมาจนวันเผาตัวตาย   เมื่อนายนกจะเผาตัวนั้นจะได้บอกกล่าวญาติมิตรผู้หนึ่งผู้ใดหามิได้  คนทั้งปวงเมื่อเห็นศพนายนก   ก็พากันทำบุญสักการบูชาศพนายนกเป็นอันมาก” (๑)


นายนก


(๑) ดู – พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์  รัชกาลที่ ๑-๔  เล่ม ๑  ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ  บุนนาค)  สำนักพิมพ์ศรีปัญญา   พิมพ์เมื่อ  

       พ.ศ. ๒๕๕๕   หน้า ๕๑๑สถาปัตย์ และสิ่งสำคัญ

sample69

พระปรางค์

sample69

ราวเทียนและแท่นบูชา

sample69

อนุสาวรีย์พระธรรมเจดีย์

sample69

ภูเขาจำลอง

sample69

ศาลาท่าน้ำรูปเก๋งจีน

sample69

รูปนายเรือง

sample69

รูปนายนก

sample69

โบสถ์น้อย

sample69

วิหารน้อย