ศาลาท่าน้ำรูปเก๋งจีน

ศาลาท่าน้ำรูปเก๋งจีน


                  ศาลาท่าน้ำรูปเก๋งจีน   มี ๖ หลัง อยู่ริมเขื่อนหน้าวัด ตรงมุมเหนือสุดที่ปากคลองวัดแจ้ง ๑ หลัง   ตรงกับประตูซุ้มยอดมงกุฎ ๓ หลัง  ตรงกับต้นพระศรีมหาโพธิ์หน้าวัด ๑ หลังและตรงกับทางเข้าพระปรางค์อีก ๑ หลัง  ที่ศาลาเก๋งจีนมีสะพานยื่นลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา  เว้นแต่ด้านเหนือสุด  ส่วนหลังที่ตรงกับทางเข้าพระปรางค์นั้น  มีรูปจระเข้หินอยู่ด้านหน้าข้างละตัว  ศาลาเหล่านี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๓ เหมือนกันหมด  คือหลังคาเป็นรูปเก๋งจีน  มียกพื้นสำหรับนั่งพักทำด้วยหินทรายสีเขียว  โดยเฉพาะ ๓ หลังตรงประตูซุ้มยอดมงกุฎนั้น  หลังเหนือและใต้มีแท่นหินทรายสีเขียวตั้งอยู่ตรงกลาง   เข้าใจว่าจะเป็นที่สำหรับวางของ และหลังศาลาเก๋งจีน ๓ หลังนี้  มีรูปกินรีแบบจีน  ทำด้วยหินทรายสีเขียวตั้งอยู่ ๒ ตัว

สถาปัตย์ และสิ่งสำคัญ

sample69

พระปรางค์

sample69

ราวเทียนและแท่นบูชา

sample69

อนุสาวรีย์พระธรรมเจดีย์

sample69

ภูเขาจำลอง

sample69

ศาลาท่าน้ำรูปเก๋งจีน

sample69

รูปนายเรือง

sample69

รูปนายนก

sample69

โบสถ์น้อย

sample69

วิหารน้อย