ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ

sample69
พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระพุทธรูปจากฝีพระหัตถ์ของรัชการที่ 2