ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันสำคัญของเราชาวพุทธ

____ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันสำคัญของเราชาวพุทธ ละชั่ว ทำดี ชีวีมีสุข

ในภาพอาจจะมี 1 คน

แชร์บน

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ