คณะสังฆาธิการ


 • พระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙)

  ฝ่ายปกครอง
  พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น รองเจ้าคณะภาค ๙
  พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
  พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
  พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙

 • พระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙)

  ฝ่ายปกครอง
  พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น รองเจ้าคณะภาค ๙
  พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
  พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
  พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙
 • พระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙)
 • พระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙)

sample69

ลำดับและประวัติเจ้าอาวาส

sample69

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

sample69

คณะสังฆาธิการ

sample69

สถานศึกษาในวัดอรุณ ฯ